Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

 

 Renholmen AB söker ny projektsäljare. Läs mer här.

 

 

 
 
ANNONSER
  
 
  
  
 
AKTUELLT
2015-07-24

Aktuellt 2015

STTF:s sågverkskarta!

Köp föreningens karta över sågverkssverige. För beställning och prisinformation kontakta STTF:s kansli.
 
Under 2016
Temadagar - Sågverkens energiförbrukning
4/2   - Växjö
11/2 - Sundsvall