Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

Stora Enso Wood Products söker ny produktionschef till Gruvöns Sågverk. Läs mer här.

 

Stenvalls Trä AB söker ny produktionschef. Läs mer här.

 
 
ANNONSER
 
 
AKTUELLT
2014-10-13

Aktuellt 2015

Föreningen har ändrat namn till Svenskt Trätekniskt Forum.
 
Exkursion Polen: 5-7 oktober inkl. Drema-mässan i Poznan.