Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

Moelven Dalaträ AB söker ny ekonomichef. Klicka på länken för mer information. Ekonomichef Moelven Dalaträ AB

 

 

Moelven Tom Heurlin AB söker ny VD. Klicka på länken för mer information. Produktionsinriktad VD

ANNONSER
 
 
  
 
AKTUELLT
2014-10-13

Aktuellt 2015

Föreningen har ändrat namn till Svenskt Trätekniskt Forum.
 
Exkursion Polen: 5-7 oktober inkl. Drema-mässan i Poznan.