Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

 Siljan söker säljare av sågade trävaror. Läs mer här.

 

 Eksjö Industrier AB söker säljare/inköpare av trävaror. Läs mer här.

 

 

 
 
ANNONSER
 
 
  
 
AKTUELLT
2015-07-24

Aktuellt 2016

Temadagar - Sågverkens energiförbrukning

4/2   - Växjö
18/2 - Örebro
 

STTF:s temadag/årsmöte i samverkan med Svenskt Trä

20-21 april Elite Park Hotel Växjö och Växjö Konserthus
 

STTF:S Mentorprogram Grupp 2

Anmälan sker till kansliet.