Välkommen till Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenskt Trätekniskt Forum har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen

Hjortkvarn Timber AB söker försäljningschef. Läs mer här.

 

O M Andersson AB söker redovisningsansvarig. Läs mer här.

 

O M Andersson AB sökersystemansvarig. Läs mer här.

 

 

 

 
 
ANNONSER
 
 
AKTUELLT
2015-07-24

Aktuellt 2016

 

Temadag - Sågverkens energi- och kostnadsbesparande åtgärder

Umeå, datum meddelas senare
 

STTF:S Mentorprogram Grupp 2

Uppstartsträff 31 maj, Stockholm

Anmälan sker till kansliet. Läs mer här. Anmälningsblankett här.