Välkommen till Föreningen Svenska Sågverksmän!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenska Sågverksmän har idag ca 550 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats alternativt ladda ner blankett för ansökan via pdf-dokument.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen
ANNONSER
 
 
AKTUELLT
2014-08-10

Höstexkursion 2014

Höstexkursionen 2014 blir 8-9/10 med Karlstad som utgångspunkt. Vi avser att besöka Moelven Tom Heurlin AB, Hilmer Andersson AB samt Volvo BM i Arvika.