Välkommen till Föreningen Svenska Sågverksmän!

 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.
 

Ett inträde i branschföreningen - Det naturliga steget!

 
 

 

ANSÖK OM INTRÄDE IDAG!

Föreningen Svenska Sågverksmän har idag ca 600 medlemmar. Du kan ansöka om medlemskap direkt på vår webbplats alternativt ladda ner blankett för ansökan via pdf-dokument.
 
MYCKET VÄLKOMMEN / Styrelsen
ANNONSER
 
 
AKTUELLT
2014-10-13

Aktuellt 2015

Februari 2015
Framtidens sågverksindustri - med fokus på kompetens

Plats: Hotell Anglais, Stockholm

Datum: Prel 25-26/2
 
April 2015
Vårexkursion inklusive årsmöte 
Plats: Meddelas senare 
Datum: Prel vecka 17